RUF 48 – Besnik Gashi vs Derek Freda – Besnik Gashi wins by Split Decision (29-28, 29-28, 29-28)

Recent Post